વાગેલામાં વાગ્યું (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

 ગઝલ

આ પહેલાં અપ્રગટ

घनश्यामठक्कर

ઘનશ્યામ ઠક્કર

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 82,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental Synchronized With Original Film Video)

P

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Uncategorized, गीत और संगीतः घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), घनश्याम ठक्कर, આ પહેલાં અપ્રગટ, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર. Bookmark the permalink.

One Response to વાગેલામાં વાગ્યું (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: વાગેલામાં વાગ્યું (ગઝલ) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *