છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી – ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar

PLAY MP3 Audio

Play youtube Video

सुंदर गोरा लडका और श्यामल सुंदरी के प्रेम का गीत

Click here for lyrics in English alphabets

Music Album: AasopalavNi Dale

છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી

ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા અને વ્રુંદ

छोरो भूरो भटाकडो, सोडी सीसम सटाकडी

गीतकार और संगीतकारः घनश्याम ठक्कर

Music & Lyrics: Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Singers: Kishor Manraja, Neha Mehta & Chorous

સંગીત આલબમ આસોપાલવની ડાળે

——————————————————————————

TWO TOP VIDEOS

Over 800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Snake charmers been played by Ghanshyam Thakkar (Oasis) on keyboard

Man Dole Mera Ta Dole PLAY AUDIO PLAY VIDEO

Over 81,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3 Mere Desh Ki Dharti Sona(Instrumental synchronized with original film video)

Mere Desh ki Dharti Sona PLAY AUDIO PLAY VIDEO

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in AasopalavNi Dale, Dance Music, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Geet, Gujarati Kavita, Gujarati Music, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Kishore Manraja, Movie, MP3, MP4, Oasis Thacker, Sangeet, Video, You Tube Video, youtube, आलबमः आसोपालवनी डाळे, आसोपालव नी डाळे, आसोपालवनी डाळे, गीत और संगीतः  घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), प्रेम, प्रेम-गीत, विडियो, संगीत, આસોપાલવની ડાળે, ગીત, ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગીત, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી સંગીત, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, વિડિયો, સંગીત. Bookmark the permalink.

One Response to છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી – ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar

  1. Pingback: છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી – ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *