મારો સાંવરિયો, મન બાવરિયો (ગીત) આ પહેલાં અપ્રગટ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

મારો સાંવરિયો, મન બાવરિયો

ગીત

આ પહેલાં અપ્રગટ

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)


 

My Music

My Poetry

My Videos

TWO TOP VIDEOS

600,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole

(Instrumental Snake-Charmer Music)

Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 80,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Geet, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Krishna, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Radha, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કૃશ્ણ, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, રમેશ પારેખ, રાધા, રાધા-કૃશ્ણ, સાંવરિયો, સાહિત્ય. Bookmark the permalink.

One Response to મારો સાંવરિયો, મન બાવરિયો (ગીત) આ પહેલાં અપ્રગટ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ [હેપ્પી જન્માષ્ટમી] ઇસ્ટ્રુમેંટલ વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *