મયઓસ થૈ માલ્કોસ પથરાઈ ગયો ગાયા પછી, ગઝલ ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

 

પ્રા .મધુસૂદન કાપડિયા વિવેચનઃ ‘ગઝલ – મયઓસ થૈ માલ્કોસ…. કવિ ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

My Poetry

My Music

My Videos

Top video 83000 hits on youtube and counting, plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *