ગુજરાતમાં હવે માત્ર બે જ જ્ઞાતિઓ…. (હાસ્ય) ઘનશ્યામ ઠક્કર

(હાસ્ય)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

———————————————————————————————————

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Comedy, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Prose, Oasis Quote, Oasis Thacker, Oasis-Humor, Oasis-Thoughts, Political Humor, Politics, कॉमेडी, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), विचार विमर्श, हास्य, કૉમેડી, ગદ્ય, ગુજરાત, ગુજરાતી ગદ્ય, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય, સુવાક્ય and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ગુજરાતમાં હવે માત્ર બે જ જ્ઞાતિઓ…. (હાસ્ય) ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: ગુજરાતમાં હવે માત્ર બે જ જ્ઞાતિઓ…. (હાસ્ય) ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *