વતન સાંપડ્યાથી ફરક શું પડે? (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

ગઝલ

==================
Posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Hindi Net, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Uncategorized, गज़ल, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, મારી કવિતા, વતનપ્રેમ, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

मेरा दिल ये पुकारे आजा ( सपेरा संगीत – इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स ) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Mera Dil Ye Pukare Aaja

Snake Charmer’s Instrumental Music

Play MP3 Audio

Play youtube Video

Original by Lata Mangeshkar

Oasis Thacker?

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar


My Poetry

My Music

My Videos

Posted in Been, Bollywood Oasis, Club Oasis, computer art, Dance Music, Ghanshyam Thakkar, Hemat Kumar, Hindi Blog, Hindi Net, Hindi Song, Instrumental Music, Instrumental Remix, Kalyanji-Anandji, Lata Mangeshkar, Movie, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Music, Ravi, Sangeet, Video, You Tube Video, youtube, इन्स्ट्रुमेंटल वाद्य रिमिक्स, इंस्ट्रुमेंटल, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, गीत, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), प्रेम, प्रेम-गीत, वाद्य संगीत रिमिक्सः, वाद्य संगीत रिमिक्स, विडियो, संगीत, सपेरा संगीत, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, ગીત, વાદ્યસંગીત, સંગીત | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

ये जश्न है, मरा ‘घनश्याम’ स्याही में डूब कर (गझल) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Hindi Blog, Hindi Gazal, Hindi Literature, Hindi Net, Hindi Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, कविता, गज़ल, गझल, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), मेरी कविता, हिन्दी कविता, हिन्दी नेट, કવિતા, ગઝલ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

સંબોધ સ્પર્શથી કે નામની ફિકર નથી (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગઝલ

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, कविता, गझल, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

लैला मैं लैला (इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar

Laila Main Laila

Instrumental Music Remix

लैला मैं लैला इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक रिमिक्स

Play MP3 Audio

Play youtube Video

Original by Pavni Pandey

Instrumental Music Remix: Oasis Thacker

[Ghanshyam Thakkar]

Original Score: Kalyanji Anandji

Remix for film Raees : Ram Sampath

 ========================

My Poetry

My Music

My Videos

Posted in Asha Bhosle, Bollywood Oasis, Club Oasis, Dance Music, Ghanshyam Thakkar, Hindi Blog, Hindi Net, Hindi Song, Instrumental Music, Instrumental Remix, Kalyanji-Anandji, Movie, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Sangeet, Video, youtube, इन्स्ट्रुमेंटल वाद्य रिमिक्स, इंस्ट्रुमेंटल, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, ईन्स्ट्रुमेंटल रिमिक्स, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), वाद्य रिमिक्स, वाद्य संगीत, वाद्य संगीत रिमिक्सः, विडियो, संगीत, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, વાદ્યસંગીત | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

નકશા વંચાય માત્ર પાંખથી (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ગીત

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Google Plus, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Music, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, कविता, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી ગદ્ય, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, મારી કવિતા, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ऐनवाई ऐनवाई लूट गया (इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar

Ainvayi Ainvayi

Instrumental Music Remix

Play MP3 Audio

Play youtube Video

Original Score: Salim – Sulaiman

Film/Album: Band Baaja Baaraat

My Poetry

My Music

My Videos

Posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dance Music, Ghanshyam Thakkar, Hindi Blog, Hindi Net, Hindi Song, Instrumental Music, Instrumental Remix, Movie, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Music, Sangeet, Uncategorized, Video, You Tube Video, youtube, इन्स्ट्रुमेंटल वाद्य रिमिक्स, इंस्ट्रुमेंटल, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, ईन्स्ट्रुमेंटल रिमिक्स, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), वाद्य रिमिक्स, वाद्य संगीत, वाद्य संगीत रिमिक्सः, संगीत, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, વાદ્યસંગીત | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

એક લગ્નનો મરસિયો (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghanshyam Thakkar

ગીત

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Posted in geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Jambudi KshnNa PrashnPadare, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી (અછાંદસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

મચ્છરદાનીની દીવાલો પરથી

આ પહેલાં અપ્રગટ

અછાંદસ

My Poetry

My Music

My Videos

========================

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker

Posted in achhandas, Bollywood Oasis, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), અછાંદસ કવિતા, અછાંદસ કાવ્ય, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

हेप्पी होली [बद्री की दुल्हनिया (इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक) – घनश्याम ठक्कर (ओएसीस) Ghanshyam Thakkar

Badri Ki Dulhania

(Instrumental Remix)

PLAY youtube video

PLAY mp3 Audio

Original Song

Posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dance Music, Ghanshyam Thakkar, Happy Holi, Hindi Blog, Hindi Net, Hindi Song, Holi, Instrumental Music, Instrumental Remix, Movie, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Music, Sangeet, Video, youtube, इन्स्ट्रुमेंटल वाद्य रिमिक्स, इंस्ट्रुमेंटल, इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), वाद्य रिमिक्स, वाद्य संगीत, वाद्य संगीत रिमिक्सः, विडियो, संगीत, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, हेप्पी होली, होली, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, વાદ્યસંગીત, વિડિયો, હોળી | 1 Comment