એને વિજોગ [ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર]

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ નેહા મહેતા અને વૃંદ

Play>

एने विजोग

 આ ગીત વિષે

गीत-संगीतः घनश्याम ठक्कर

Ene Vijog

Ghanshyam Thakkar

સૌજન્ય

 આસોપાલવની ડાળે                    ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

सौजन्य

आसोपालव नी डाळे         भूरी शाही ना कूवा कांठे

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP3, Oasis Thacker, संगीत, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સંગીત and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to એને વિજોગ [ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર]

  1. Pingback: એને વિજોગ [ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: एने विजोग [गीत-संगीतः घनश्याम ठक्कर] « कलापीकेतन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *