ગઝલપઠન, આસ્વાદ અને નિવેદન (યુ ટ્યુબ વિડિયો) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

ગઝલપઠન, આસ્વાદ અને નિવેદન (યુ ટ્યુબ વિડિયો)

ઘનશ્યામ ઠક્કર

Posted by

Ghanshyam Thakkar

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP4, Music, Oasis Thacker, Umashankar Joshi, Video, You Tube Video, गीत, घनश्याम ठक्कर, संगीत, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, પ્રા. મધુસૂદન કાપડિયા, વિવેચન and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *