ઢોલ વાગે સે [નવરાત્રિનાં વધામણાં] – સંગીતકારઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

THREE SONGS COMBO

મારી મહિસાગરને આરે

ઝાલાવાડી ઝંભલી રે મેળામાં તારે આવવું સે કે નૈ

તરણેતરને રે, અમે મેળે ગ્યાં’તાં

Happy Navratri

મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે Dhol Vaage Se

સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music Director: Ghanshyam Thakkar (Oasis)
ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)નો પરિચય

ગુજરાતી વેબ-ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વર: કિશોર મનરાજા જયશ્રી ભોજવિયા

,Singers: Kishor Manraja, Jayshree Bhojavia

Ghanshyam Thakkar

Dandiya Raas

આલબમઃ  ઓ રાજરે O Raaj Re

Album: 
===========================

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan DolePLAY AUDIOPLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube [this video deleted due to tech error, new video with the same orchestra, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti SonaPLAY AUDIOPLAY VIDEO

(Instrumental synchronized with original film video)

All the Instruments & Rhythms performed by Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *