આજનું ગીત (છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી- ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર)

छोरो भूरो भटाकडो, सोडी सीसम सटाकडी
गीतकार और संगीतकारः घनश्याम ठक्कर
Music & Lyrics: 
Ghanshyam Thakkar (Oasis)
Singers: Kishor Manraja, Neha Mehta &

Chhoro Bhuro Bhatakado

છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી
ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)નો પરિચય
સ્વરઃ કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા અને વ્રુંદ

સંગીત આલબમ આસોપાલવની ડાળે

 Ghanshyam Thakkar

Vaishnavjan to tene Kahiye

My Poetry

My Music

My Videos

TWO TOP VIDEOS

1 MILLION  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole (Instrumental Snake-Charmer Music) – Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 86,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.