આસોપાલવની ડાળે [ગીત અને સંગીતઃ- ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)]

AasopalavNi Dale

ગીત

Play

આસોપાલવની ડાળે

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર
સ્વરઃ નિશા ઉપાધ્યાય, કિશોર મનરાજા, દેવયાની અને વ્રુંદ

AasopalavNi Dale

Poetry and Music: Ghanshyam Thakkar

Singers: Kishore Manraja, Nisha Upadhyay and chorous

આસોપાલવની ડાળેઘનશ્યામ ઠક્કર

આસોપાલવની ડાળે કોયલડી બોલી ત્યારે,-શમણાંને સાટે દલડાં વ્હોરિયાં….

ઊંચે રે ટીંબે મારા વ્હાલમનાં ખોરડાંખડતલ છે ઢોલિયા ને આથમતા ઓરડા…
આ ઘરથી પેલે ઘર છે વાડ્યો ગુલાબની, નેમારા તો ચોળી-ચણિયા નવા રે નકોરડા!

નફ્ફટ કાંટાએ મારી લાજલડી ખોલી ત્યારે શમણાંને સાટે દલડાં વ્હોરિયાં….
આસોપાલવની ડાળે કોયલડી બોલી ત્યારે,-શમણાંને સાટે દલડાં વ્હોરિયાં….

ફૂલો જો લાવશો તો અવળું કંઈ બોલશું,કાંટા લઈ આવશો તો દરવાજા ખોલશું;
ભરરે બજાર સોનલ! લાજશરમ છોડી દૈનેફૂલોની ભારોભાર કાંટાને તોળશું!

ઘનશ્યામે શૂળ લવંડર-શાહીમાં બોળી ત્યારેશમણાંને સાટે દલડાં વ્હોરિયાં….
આસોપાલવની ડાળે કોયલડી બોલી ત્યારે,-શમણાંને સાટે દલડાં વ્હોરિયાં…  

આસોપાલવની ડાળે      Oasis Thacker

Read translation of lyrics in English.

Music Composer: Ghanshyam Thakkar (Oasis Thacker)

=============================================

My Poetry

My Music

My Videos

ગુજરાતી વેબ-ઘનશ્યામ ઠક્કર

About Ghanshyam Thakkar

TWO TOP VIDEOS  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Over 1 million hits on youtube, plus ???? on MP3

Man Dole Mera Tan Dole PLAY AUDIO PLAY VIDEO

Over 80,000 hits on youtube, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

Mere Desh Ki Dharti Sona PLAY AUDIO PLAY VIDEO

(Instrumental synchronized with original film video)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in AasopalavNi Dale, Bollywood music, Dance Music, geet, Ghanshyam Thakkar, Ghanshyam Thakkar Music, Ghanshyam Thakkar youtube, Gujarati Geet, Gujarati Kavita, Gujarati Music, Gujarati Music Director Ghanshyam Thakkr, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Kishore Manraja, Man dole mera tan, MP3, Music, Music Director: Ghanshyam Thakkar (Oasis), Music Director: Ghanshyam Thhakkar, Nisha Upadhyay, Oasis Orchestra, Oasis Thacker, Oasis-Music, Oasis-Poetry, Orchestra, Poem, Poetry, Sangeet, Thakkar, Thakkar Music, आसोपालव नी डाळे, आसोपालवनी डाळे, गीत, गीत और संगीतः  घनश्याम ठक्कर, ग़ुजरती संगीतकारः घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), प्रेम, प्रेम-गीत, संगीत, આસોપાલવની ડાળે, કવિતા, કિશોર મનરાજા, ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગીત, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી સંગીત, ગુજરાતી સંગીતકાર ઘનશ્યામ ઠક્કર, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સંગીત, સંગીતકાર, સંગીતકારઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *