એકલો જાને રે! (ગીત) – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર [અનુવાદ: મહાદેવભાઇ દેસાઇ]

એકલો જાને રે! – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

અનુવાદ – મહાદેવભાઇ દેસાઇ

चल तू अकेला – रवींद्रनाथ टैगोर

(हिन्दी भाषांतर : घनश्याम ठक्कर)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Ghanshyam Thakkar, Oasis Thacker, गीत, घनश्याम ठक्कर, रवींद्रनाथ टैगोर, हिन्दी कविता, हिन्दी नेट, हिन्दी साहित्य, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to એકલો જાને રે! (ગીત) – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર [અનુવાદ: મહાદેવભાઇ દેસાઇ]

  1. Pingback: એકલો જાને રે! (ગીત) – રવીન્દ્રનાથ ટાગોર [અનુવાદ: મહાદેવભાઇ દેસાઇ] « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *