પૂજ્ય શ્રી ઉમાશંકર જોશીને ૧૦૬મા જનમદિને યાદ કરતાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર

 

આજે પૂજ્ય શ્રી ઉમાશંકરભાઈનો ૧૦૬મો જનમદિન છે .

માત્ર ગુજરાતી સાહિત્યના યુગ્પુરુષ જ નહીં, વિશ્વમાનવ,

જે મહાકવિ રોબર્ટ ફ્રોસ્ટના મહેમાન બન્યા હતા તેઓ

મારે ઘેર મહેમાન બનેએટલું  નહીં,

સામે ચઢીને આગ્રહપૂર્વક મારાં કાવ્યો માગેઅને પ્રસંશા સાથે વાંચેએમની સાથે

એક સ્ટેજ પર કાવ્યવાંચનનો લહાવો મળેઅને મારા કાવ્ય સંગ્રહ ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે

નો પ્રવેશક લખીએને ‘નવો મિજાજ નવો અવાજજેવું મથાળું આપીઅવિસ્મરણિય વિવેચન કરે.

એમની સાથેનો ટૂંકો પરિચય મારા જીવનનો સૌથી મોટો અવસર છે.

 મહાપુરુષને મારાં કોટી કોટી પ્રણામ.

ઘંનશ્યામ ઠક્કર


Umashankar Joshi in Dallas
શ્રી ઉમાશંકર જોશી ડાલાસમાં મહેમાન – 1985
ડાબી બાજુએથી શ્રી ઘનશ્યામ ઠક્કર, શ્રી ઉમાશંકર જોશી અને શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણી

શ્રી ઉમાશંકર જોશીનો ડાલાસમાં વાર્તાલાપ (૧૯૮૫)   MP-3

 


વસમી વિદાય અને પુનર્મિલન

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Kavita, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, MP3, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Oasis-Thoughts, Photo, Photo Gallery, Photography, Picture, Poem, Poetry, Umashankar Joshi, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગદ્ય, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, વિવેચન, સાહિત્ય and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to પૂજ્ય શ્રી ઉમાશંકર જોશીને ૧૦૬મા જનમદિને યાદ કરતાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: પૂજ્ય શ્રી ઉમાશંકર જોશીને ૧૦૬મા જનમદિને યાદ કરતાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુ

Leave a Reply

Your email address will not be published.