હેપ્પી નવરાત્રિ – [નંદના કુંવર ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર]

ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music & Lyric: ghanshyam Thakkar

(ગીતની પહેલી લીટી લોકગીતની છે)

(The first line is from a folk song)

ગાયકોઃ કિશોર મનરાજા, જયશ્રી ભોજવિયા અને વ્રુંદ

Singers: Kishore Manraja, Jayashree Bhojavia

નવરાત્રિનાં વધામણાં

Happy Navratri

ડાંડિયા રાસ

Dandia Raas Production-Oasis Thacker

dipa_l
O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Dance Music, Dandiaraas, Dandiya Raas, Dandiyaraas, Garba, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Music, Gujarati Net, Happy Navratri, MP3, Music, O Raaj Re, Oasis Thacker, Oasis-Music, ओ राज रे, गरबा, गीत, गीत और संगीतः घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), डांडिया रास, डांडियारास, नवरत्रि, संगीत, हेप्पी नवरात्रि, ઓ રાજ રે, ઓ રાજરે, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સંગીત, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયા રાસ, ડાંડિયારાસ, દાંડિયા રાસ, દાંડિયારાસ, સંગીત and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to હેપ્પી નવરાત્રિ – [નંદના કુંવર ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર]

  1. Pingback: હેપ્પી નવરાત્રિ – [નંદના કુંવર ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર] | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી ક

  2. Pingback: હેપ્પી નવરાત્રિ – [નંદના કુંવર ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર] Ghanshyam Thakkar | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *