એકદમ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghnshyam Thakkar (Oasis)

ગઝલ

:घनश्याम ठ्क्कर- (ओएसीस)

मेरा संगीत

मेरी कविता

मेरे विडियो

Ghnshyam Thakkar (Oasis)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Gazal, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Hindi Blog, Kavita, Oasis Thacker, Oasis-Poetry, Poem, Poetry, Sahitya, घनश्याम ठक्कर, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી ગઝલ, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to એકદમ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ) Ghnshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: એકદમ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) Ghnshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published.