હેપ્પી શરદપૂર્ણિમા [ઓ રંગરસિયા (ડાંડિયારાસ)] – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis)

સૌ મિત્રોને શરદપૂનમની શુભેચ્છાઓ

सभी दोस्तोको शरदपूर्णिमा की शुभकामनाएं

[ઓ રંગરસિયા (ડાંડિયારાસ)] – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

 Play Mp3 Audio

Play Youtube Video

 Kartik-mela-moon.png

સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વર:દમયંતી બરડાઈ, કિશોર મનરાજા અને વૃંદ
ડાંડિયા રાસ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે

My facebook

MY MUSIC

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, computer art, Dance Music, Dandiaraas, Dandiya Raas, Dandiyaraas, Garba, geet, Ghanshyam Thakkar, Google Plus, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Music, Gujarati Net, Happy Sharad-Poornima, Movie, MP3, MP4, Music, Navratri, O Raaj Re, Oasis Thacker, Oasis-Music, Raas, Sangeet, Sharad Poornima, Video, You Tube Video, ओ राज रे, गरबा, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), डांडिया रास, डांडियारास, संगीत, ઓ રાજરે, ગરબા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી સંગીત, ડાંડિયા રાસ, ડાંડિયારાસ, દાંડિયા રાસ, દાંડિયારાસ, યુ ટ્યુબ વિડિયો, શરદપૂનમ, સંગીત and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to હેપ્પી શરદપૂર્ણિમા [ઓ રંગરસિયા (ડાંડિયારાસ)] – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: હેપ્પી શરદપૂર્ણિમા [ઓ રંગરસિયા (ડાંડિયારાસ)] – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસ

  2. Pingback: હેપ્પી શરદ પૂર્ણિમા [ઓ રંગ રસિયા (ડાંડિયારાસ)] – સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *