પાણી ગ્યાં’તાં રે [હેપ્પી નવરાત્રી] – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis)

પાણી ગ્યાં’તાં રે

Paani Gyonton Re

Play Mp3 Audio

PlayYoutube Video

Video will be ready in few hours

સંગીકાર અને વાદક:

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Ghanshyam Thakkar

સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે

My facebook

MY MUSIC

————————
પાણી ગ્યાં’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે,
પાળેથી લપસ્યો પગ, બેડાં મારાં નંદવાણાં રે
ચોરે બેઠા રે બેની મારા સસરા રે,
કેમ કરી ઘરમાં જૈશ, બેડાં મારાં નંદવાણાં રે?
 
લાંબા તાણીશ રે બે’ની મારા ઘુંઘટા રે,
છાનીમાની સરકી જૈશ, બેડાં મારાં નંદવાણાં રે.
ચોરે બેઠા રે બેની મારા જેઠજી રે,
કેમ કરી ઘરમાં જૈશ, બેડાં મારાં નંદવાણાં રે?
 
 
‘ઓ રાજ રે’ નોનસ્ટોપ ડાંડિયારાસ આલબમ છે, જેમાં ઘણાં ગીતો છે. થોડાં આખાં ગીતો, તો થોડાં અડધાં ગીતો.
Music Composer: Ghanshyam Thakkar (Oasis Thacker)
All the in instruments and rhythms performed by Ghanshyam Thakkar

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dance Music, Dandiaraas, Dandiya Raas, Garba, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Music, Gujarati Net, Hindi Blog, Hindi Net, MP3, MP4, Music, O Raaj Re, Oasis Thacker, Oasis-Music, Sangeet, You Tube Video, youtube, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), डांडिया रास, डांडियारास, संगीत, हिन्दी नेट, हिन्दी ब्लोग, ઓ રાજરે, ગરબા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સંગીત, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયા રાસ, ડાંડિયારાસ, દાંડિયા રાસ, દાંડિયારાસ, નવરાત્રી, સંગીત and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to પાણી ગ્યાં’તાં રે [હેપ્પી નવરાત્રી] – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis)

  1. Pingback: પાણી ગ્યાં’તાં રે [હેપ્પી નવરાત્રી] – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર Ghanshyam Thakkar (Oasis) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *