ચૈત્રી નવરાત્રીનાં વધામણાં (અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં      Play>>

ગીતઃ નરસિંહ મહેતા અને ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

સંગીત: ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Album: ઓ રાજરે

નરસિંહ મહેતા

Narsinh Mehta Song Writer                                   Computer Art: Oasis Thacker

 

નવરાત્રીના મુખ્ય તહેવારો દિવાળીના સમયે આવે છે, અને ગુજરાત રાસ અને ગરબામાં ગરકાવ થઈ જાય છે. ચૈત્રમાં પણ નવરાત્રી આવે છે, પણ એને ધાર્મિક મહત્વ જ મળે છે, અને આસો માસની નવરાત્રી જેવી ગરબા-રાસની રમઝટ જણાતી નથી. નવરાત્રી મુખ્યત્વે ગુજરાતી ઉત્સવ છે, અને કમ સે કમ ગુજરાતમાં તો ચૈત્રી નવરાત્રીમાં ઉમંગભેર ગરબા થવા જોઈએ.

 

મારા બ્લોગ પર મૂળ ગુજરાતના સુપુત્ર નરસિંહ મહેતાએ લખેલો ગરબો સાંભળીએ. આ રાસની બીજી કડી મેં લખી, મારા પ્રિય નરસિંહને અંજલી આપી છે.

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Chaitri Nortan, Club Oasis, computer art, Dance Music, Dandiaraas, Dandiya Raas, Garba, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Happy Navratri, Kavita, MP4, Music, Narsinh Mehta, O Raaj Re, Oasis Thacker, Oasis-Music, Poetry, Raas, ओ राज रे, कविता, गरबा, गीत और संगीतः घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), डांडिया रास, डांडियारास, नरसिंह महेता, नवरत्रि, संगीत, ઓ રાજરે, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સંગીત, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ચૈત્રી નવરાત્રી, ચૈત્રી નોરતાં, ડાંડિયા રાસ, ડાંડિયારાસ, દાંડિયા રાસ, દાંડિયારાસ, નવરાત્રી, સંગીત, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ચૈત્રી નવરાત્રીનાં વધામણાં (અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: ચૈત્રી નવરાત્રીનાં વધામણાં (અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (

  2. Pingback: ચૈત્રી નવરાત્રીનાં વધામણાં (અમે મૈયારાં રે…ગોકુળ ગામનાં) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *