વેવણ તમે આવાં ને અમે આવાં (હાસ્ય વિડિયો) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

વેવણ તમે આવાં ને અમે આવાં

હાસ્ય વિડિયો

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in AasopalavNi Dale, Bollywood Oasis, Club Oasis, Comedy, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Net, Instrumental Remix, MP3, MP4, Music, Oasis Thacker, Oasis-Humor, Oasis-Music, Video, You Tube Comedy Video, You Tube Video, कॉमेडी, कॉमेडी विडियो, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), प्रहसन, वाद्य संगीत, वाद्य संगीत रिमिक्स, विडियो, हास्य, કૉમેડી, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, યુ ટ્યુબ વિડિયો, હાસ્ય and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *