ચીમટાના જેટલુંક ગોરસ ચોરાયું એમાં? (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ગીત

આ પહેલાં અપ્રગટ

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, गीत, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to ચીમટાના જેટલુંક ગોરસ ચોરાયું એમાં? (ગીત) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ [હેપ્પી જન્માષ્ટમી] ઇસ્ટ્રુમેંટલ વાદ્યસંગીત – ઘનશ્યામ ઠક્કર (

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *