ચઢે (ગઝલપઠન – વિડિયો & ઑડિયો ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

ચઢે (ગઝલપઠન – વિડિયો)

Chadhe (Video Gazal Recitation) – 

Ghanshyam Thakkar (Oasis)

ચઢે (ગઝલપઠન – ઑડિયો)

Chadhe Audio Gazal Recitation

——————————————————————————-

Oasis Thacker Publication

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, MP3, MP4, Oasis Thacker, Poem, Poetry, Video, You Tube Video, कविता, गज़ल, गझल, गझल पठन, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), विडियो, કવિતા, કાવ્યપઠન, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, જાંબુડી ક્ષણના પ્રશ્નપાદરે and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *