બંધ કવરમાં પત્ર વગરની જાત (ગીત) ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

બંધ કવરમાં પત્ર વગરની જાત, દાગ ના લાગે દૂજો. શહેર વચ્ચે ટાપુ બાંધી બેઠો છું રોબિન્સન ક્રૂઝો. આગળ વાંચો

Computer Art: Oasis Thacker

Computer Art: Oasis Thacker

બંધ કવરમાં પત્ર વગરની જાત

ગીત

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Club Oasis, computer art, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Net, Gujarati Poetry, Jambudi KshanNa PrashnaPadre, Kavita, Oasis Thacker, Poem, Poetry, कविता, गीत, घनश्याम ठक्कर, घनश्याम ठक्कर (ओएसीस), કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી કવિતા, ગુજરાતી નેટ, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સાહિત્ય and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *