સોડી સીસમ-સટાકડી – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

PLAY MP3 Audio

Play youtube Video

 

सुंदर गोरा लडका और श्यामल सुंदरी के प्रेम का गीत

Click here for lyrics in English alphabets

Music Album: AasopalavNi Dale

છોરો ભૂરો-ભટાકડો, સોડી સીસમ-સટાકડી

ગીતકાર અને સંગીતકાર: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ કિશોર મનરાજા, નેહા મહેતા અને વ્રુંદ

छोरो भूरो भटाकडो, सोडी सीसम सटाकडी

गीतकार और संगीतकारः घनश्याम ठक्कर

Music & Lyrics: Ghanshyam Thakkar (Oasis)

Singers: Kishor Manraja, Neha Mehta & Chorous

સંગીત આલબમ આસોપાલવની ડાળે

——————————————————————————

TWO TOP VIDEOS

Over 800,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Snake charmers been played by Ghanshyam Thakkar (Oasis) on keyboard

Man Dole Mera Ta Dole PLAY AUDIO PLAY VIDEO

Over 81,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3 Mere Desh Ki Dharti Sona(Instrumental synchronized with original film video)

Mere Desh ki Dharti Sona PLAY AUDIO PLAY VIDEO

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dance Music, Dandiaraas, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Blog, Gujarati Literature, Gujarati Music, Gujarati Net, Gujarati Poetry, MP3, Oasis Thacker, संगीत, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સંગીત and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to સોડી સીસમ-સટાકડી – ગીત અને સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: સોડી સીસમ-સટાકડી – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *