અલ્પવિરામ અને પૂર્ણવિરામ (સુવિચાર) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

અનેક અલ્પવિરામોને એકઠાં કરવાથી એક પૂર્ણવિરામ નથી બની શકતું!

——————————————————————————————————————

Read in English

COMMAS AND A PERIOD (Oasis-Quote) – Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, English Prose, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Prose, Oasis Quote, Oasis Thacker, Oasis-Thoughts, Prose, घनश्याम ठक्कर, विचार विमर्श, ગદ્ય, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સુવાક્ય, સુવિચાર and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.