કીર્તિ અને નિપુણતા (સુવાક્ય) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

બધા જ ટેલેન્ટેડ કે નિપુણ માણસો વિખ્યાત નથી થતા; બધા જ વિખ્યાત માણસો ટેલેન્ટેડ કે નિપુણ નથી હોતા.

Talent and Fame (Oasis-Quote) – Oasis Thacker

——————————————————————————————————————–

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe Jambudi KshanNa Prashna Padre AasopalavNi Dale
O Raaj Re DewDrops on the Oasis Bhoori ShahiNa Khalkhal

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Prose, Oasis Quote, Oasis Thacker, Quote, घनश्याम ठक्कर, ગદ્ય, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, મંતવ્ય, સુવાક્ય and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to કીર્તિ અને નિપુણતા (સુવાક્ય) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: કીર્તિ અને નિપુણતા (સુવાક્ય) – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *