નવું વેબ પેજઃ ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે’ – ઘનશ્યામ ઠક્કર

Bhoori-ShahiNa Kuva Kanthe

નવું વેબ પેજઃ ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે’

મિત્રો,

મારી વેબસાઇટનાં ઘણાં અગત્યનાં પેજની ડિઝાઇન જ્યારે હું વેબ-પેજ ડિઝાઇન શીખી રહ્યો હતો ત્યારે કરી હતી, તેથી મને પોતાને પણ ખાસ પસંદ ન હતી. જેમ જેમ આ વિષયમાં આવડત વધતી ગઈ, તેમ સમય મળ્યે ફેરફારો/સુધારા કરતો રહ્યો છું. પરંતુ મારા વન-મેન શોમાં એટલી બધી પ્રવૃત્તિઓ સંકળાએલી છે, કે……માઇલ્સ ટુ ગો, બિફોર આઇ સ્લીપ. મારા બે કાવ્યસંગ્રહોનાં, ત્રણ સંગીતનાં આલબમનાં અને એક કાવ્યપઠનના આલ્બમનાં પેજિસ હમેશાં સૌથી વધારે લોકપ્રિય રહ્યાં છે. આજે ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે’નું પેઇજ તેના ટાઇટલ કાવ્યના ઑડિયોપઠન સાથે બનાવ્યું છે. હજી પરિપૂર્ણ તો નથી, પણ એક વાર એડિટ કરીશ તો કામ ચાલશે.

આશા છે કે આ નવું પેજ આપ સૌને પસંદ આવશે.

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bhuri ShaiNa Kuva Kanthe, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, MP3, Oasis Thacker, Poetry, Umashankar Joshi, घनश्याम ठक्कर, ઉમાશંકર જોશી, કવિતા, કાવ્યપઠન, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે, સંગીત and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to નવું વેબ પેજઃ ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે’ – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: નવું વેબ પેજઃ ‘ભૂરી શાહીના કૂવા કાંઠે’ – ઘનશ્યામ ઠક્કર | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *