આઘેથી દૂરનાં નજીક [લેખિત અને વિડિયો-પઠન] – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

PLAYVideo PLAY>   વિડિયો-પઠન

 લેખિત                       વાંચો

Earth275.jpg

—————————————

નોંધઃ

આ વિડિયોમાં, અને હવે પછી પ્રગટ થનારા, હિન્દીમાં કરેલા આ ગીતના ભાષાંતરના વિડિયોમાંમાં બેકગ્રાઉંડ નોઇઝ સંભળાય છે, તે માટે ક્ષમા. ટેસ્ટ માટે વિડિયો તૈયાર કરી રહ્યો હતો, જેથી ખબર પડે કે લાઇટીંગ વગેરે બરોબર છે. તેથી ફેન ચાલુ રહેવા દીધો હતો. સામાન્ય રીતે જ્યારે ફાઇનલ ટેઇક કરું ત્યારે ફેન બંધ કરીને કરું છું. પુરોવચન માટે પણ સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર કરી નહતી.

વિડિયો શરૂ થયા પછી પુરોવચન માટે જે શબ્દો સ્પોન્ટેનિયસ મનમાં આવ્યા તે રેકોર્ડ થવા માંડ્યા. જો અગાઉથી સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર કરું તો ભાષા વધારે સુઘડ અને શબ્દો વૈવિધ્યપૂર્ણ બની શકે. ગીત તો
મુખપાઠ હતું જ.

વિડિયો પૂરો થયા પછી જોયો તો ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ સારો બન્યો હતો. ઉપોદ્ઘાત તૈયાર કરીને કથ્યો હોય તેવો, કે સ્ક્રીપ્ટમાંથી વાંચ્યો હોય તેવો, ફ્લ્યુએન્ટ નથી; પરંતુ ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછાએલા સવાલના સ્વયંસ્ફૂર્ત જવાબ જેવો લાઇવ અને કુદરતી લાગે છે. મને ગમ્યો. ફેનના બૅકગ્રાઉંડ અવાજને અવગણીને, એ જ વિડિયો રજુ કરવાનું નક્કી કર્યું.

ખેર, મારો એક ‘ફૅન’ તો રેકોર્ડિંગ વખતે જ બની ગયો!

આ પહેલાંના વિડિયોમાં પણ ઘણા ઉપોદ્ઘાત સ્પોટેનિયસ જ છે!

————————————-

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Art, Club Oasis, geet, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Literature, Gujarati Poetry, MP4, Oasis Thacker, Poem, Video, You Tube Video, गीत, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.