આધુનિક માશૂકની અકળામણ-ગઝલ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Unpublished before today

Khajurao1.jpg

આધુનિક માશૂકની અકળામણ-ગઝલ

ગઝલ

————————————–

આ પહેલાં અપ્રગટ

Published by: Oasis Thacker

[Ghanshyam Thakkar]

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in AasopalavNi Dale, Art, Bollywood Oasis, Club Oasis, computer art, Gazal, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Oasis Thacker, घनश्याम ठक्कर, ગઝલ, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to આધુનિક માશૂકની અકળામણ-ગઝલ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

  1. Pingback: આધુનિક માશુકની અકળામણ-ગઝલ (ગઝલ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) | ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી કવિતા અ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *