આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર [એ મેરે વતનકે લોગો Music Remix: Oasis Thacker]

Hemraj-Flag
આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર
India’s Republic Day: In Memory of

Martyr Hemraj and His Brave Family

એ મેરે વતનકે લોગો

Music Remix: Oasis Thacker

 

Veer Hemraj Family

Veer Hemraj Family

અપની આઝાદીકો હમ હરગિજ મિટા સકતે નહીં
સર કટા સકતે હૈ, લેકિન સર ઝૂકા સકતે નહીં
– શકીલ બદાયુની
એ મેરે વતનકે લોગો, જરા આંખમેં ભરલો પાની
જો શહીદ હુએ હૈ ઉનકી, જરા યાદ કરો કુરબાની.
– પ્રદીપજી

————————————-

 

 

———————————


About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, computer art, geet, Ghanshyam Thakkar, Happy Republic Day, MP3, Oasis Quote, Oasis Thacker, Uncategorized, घनश्याम ठक्कर, विचार विमर्श, संगीत, स्वातंत्र्यदिन मुबारक, ગદ્ય, ગીત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સંગીત, સુવિચાર and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર [એ મેરે વતનકે લોગો Music Remix: Oasis Thacker]

  1. Pingback: આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી

  2. Pingback: આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી

  3. Pingback: આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી

  4. Pingback: આ પ્રજાસત્તાક દિન – વીર હેમરાજના સન્માનમાં – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ) રચિત ગુજરાતી

  5. Pingback: India’s Republic Day: In Memory of Martyr Hemraj and His Brave Family | कलापीकेतन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *