આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી સાહિત્ય – ઘનશ્યામ ઠક્કર

 આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી સાહિત્ય

ઘનશ્યામ ઠક્કર

સાચા સર્જકની સફળતા એ છે કે એ અન્યના, માનવજાતીના, માનવ સંસકૃતિના આંતરમનમાં પ્રવેશ કરી શકે, એમનાં દુઃખનો કે સુખનો સમુદ્ર પોતાના ઉરમાં ઠાલવી અંગત અનુભૂતિ કરી શકે, અને ભાવકોને, જાણે પોતાનાં અંગત સંવેદનો જ હોય, એવી કુશળતાથી કલાત્મક રીતે પીરસી શકે..

સંપૂર્ણ લેખ વાંચો.

——————————————————————————————————————-

DewDrops<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> on<br /> The Oasis

New Cool Jazz

DewDrops on The Oasis

Music Composer & Performer

Oasis Thacker

To buy CD click below

Email to oasisangeet@yahoo.com

copyright: Oasis Thacker

AasopalaveNiDale

AasopalavNi Daale

આસોપાલવની ડાળે
Music : Oasis Thacker

India’s romantic and dance songs.

To buy CD click below

Email to oasisangeet@yahoo.com

copyright: Oasis Thacker

ORaajRe

India’s nonstop Stick-Dance Music

O Raaj Re

Music : Oasis Thacker

ઓ રાજરે

To buy CD click below

Email to oasisangeet@yahoo.com

copyright: Oasis Thacker

Oasis Thacker’s Poetry Collections
Jambudi<br<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />  /> KshanaNa Prashna Padare

પ્રવેશક: લાભશંકર ઠાકર

ગુજરાતી આધુનિક કવિતાનો એક ધ્યાનપાત્ર અવાજ

For more info

Email to oasisangeet@yahoo.com

copyright: Oasis Thacker

Bhuri<br /> Shahina KhalKhal
भूरी शाहीनां खळखळ
(સીડી-કાવ્યસંગ્રહ)
ઘનશ્યામ ઠક્કર

Bhuri Shahina Khalkhal

Ghanshyam Thakkar’s CD poetry collection ( copyright: Oasis Thacker)

For CD

Email tooasisangeet@ yahoo.com

copyright: Oasis Thacker

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, Gujarati Prose, Oasis Quote, Oasis Thacker, घनश्याम ठक्कर, કવિતા, ગદ્ય, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ગુજરાતી સાહિત્ય, ઘનશ્યામ ઠક્કર, સુવિચાર and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી સાહિત્ય – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: આત્મલક્ષી અને પરલક્ષી સાહિત્ય – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *