નવરાત્રી સમાપ્તિઃ ‘ઓ રાજ રે’ – રાસ-૧ [૩૦ મિનિટ નોનસ્ટૉપ ડાંડિયારાસની રમઝટ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

The surprize is here!!! First time ever this Raas in its entirety is being played for only two days.

દશેરાના તહેવારની શુભેચ્છાઓ         विजयादशमी (दशहरा) की शुभकामनाएं

नवरात्रि समाप्तिः

‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्टा] – घनश्याम ठक्कर

 Play>

  

ઓ રાજ રે- રાસ-૧

સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર

 

સ્વર: દમયંતી બરડાઈ, કિશોર મનરાજ, જયશ્રી ભોજવિયા, દેવયાની બિંદ્રે અને વૃંદ

O Raaj Re

30 Minutes Nonstop Dandiya Superblast

Music Ghanshyam Thakkar [Oasis Thacker] 

Singers: Kishore Manrajaa, Damyanti Bardai, Jayshree Bhojaviya, Devyani Bendre and Chorous

O Raaj Re-Oasis Thacker

   

 

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Dandiaraas, Dandiya Raas, Ghanshyam Thakkar, Happy Diwali, MP3, Music, Oasis Thacker, Raas, Uncategorized, गीत, घनश्याम ठक्कर, डांडियारास, संगीत, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયા રાસ, સંગીત and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to નવરાત્રી સમાપ્તિઃ ‘ઓ રાજ રે’ – રાસ-૧ [૩૦ મિનિટ નોનસ્ટૉપ ડાંડિયારાસની રમઝટ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: નવરાત્રી સમાપ્તિઃ ‘ઓ રાજ રે’ – રાસ-૧ [૩૦ મિનિટ નોનસ્ટૉપ ડાંડિયારાસની રમઝટ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  2. Pingback: નવરાત્રી સમાપ્તિઃ ‘ઓ રાજ રે’ – રાસ-૧ [૩૦ મિનિટ નોનસ્ટૉપ ડાંડિયારાસની રમઝટ] – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજ

  3. Pingback: नवरात्रि समाप्तिः ‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्टा] – घनश्याम ठक

  4. Pingback: नवरात्रि समाप्तिः ‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्टा] – घनश्याम ठक

  5. Pingback: नवरात्रि समाप्तिः ‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्टा] – घनश्याम ठक

  6. Pingback: नवरात्रि समाप्तिः ‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्टा] – घनश्याम ठक

  7. Pingback: नवरात्रि समाप्तिः ‘ओ राजरे’ रास -१ [३० मिनिट नोनस्टॉप डांडिया रास सुपरब्लास्ट] – घनश्याम ठक्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *