અમે મૈયારા રે…ગોકુળ ગામનાં (ડાંડિયારાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

સૌ મિત્રોને નવરાત્રિની શુભેચ્છાઓ………… सब दोस्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं

અમે મૈયારા રે…ગોકુળ ગામનાં

 

अमे मैयारां रे…गोकुळ गामनां

PLAY>
 

ગીતકારઃ નરસિંહ મહેતા + ઘનશ્યામ ઠક્કર

સંગીકાર અને વાદક: ઘનશ્યામ ઠક્કર

સ્વરઃ કિશોર મનરાજા અને જયશ્રી ભોજવિયા

गीतकारः नरसिंह महेता + घनश्याम ठक्कर

संगीतकारः घनश्याम ठक्कर

Oasis Thacker Production

Music: Ghanshyam Thakkar   

Singers: Kishore Manraja, Jayshree Bhojavia and Chorous

About Ghanshyam Thakkar

Music Composer, Music Arranger, Music Producer, Poet, Lyricist, Blog Editor, Audio Recording and Mixing Artist, Web-page Design Artist, Electrical Engineer(B.E.), Project Manager
This entry was posted in Bollywood Oasis, Club Oasis, Ghanshyam Thakkar, Gujarati Poetry, MP3, Music, Oasis Thacker, गीत, घनश्याम ठक्कर, डांडियारास, संगीत, કવિતા, ગીત, ગુજરાત, ગુજરાતી બ્લોગ, ઘનશ્યામ ઠક્કર, ડાંડિયારાસ, સંગીત and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to અમે મૈયારા રે…ગોકુળ ગામનાં (ડાંડિયારાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર

  1. Pingback: અમે મૈયારા રે…ગોકુળ ગામનાં (ડાંડિયારાસ) – ઘનશ્યામ ઠક્કર « ગુજરાતી કવિતા અને સંગીત

  2. Pingback: अमे मैयारां रे…गोकुळ गामनां (डांडियारास): घनश्याम ठक्कर « कलापीकेतन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *